Archief

Rietgors

Rietgors

Rietgors

Rietgors

Knobbelzwaan

Knobbelzwaan

Knobbelzwaan

Knobbelzwaan

Goudhaan

Goudhaan

Goudhaan

Goudhaan

Ekster

Ekster

Ekster

Ekster

Grote zaagbek

Grote zaagbek

Grote zaagbek

Grote zaagbek

Krakeend

Krakeend

Krakeend

Krakeend

Gekraagde roodstaart

Gekraagde roodstaart

Gekraagde roodstaart

Gekraagde roodstaart

Tapuit

Tapuit

Tapuit

Tapuit

Dwergarend

Dwergarend

Dwergarend

Dwergarend

Bijeneter

Bijeneter

Bijeneter

Slider

Hier staan de oude publicaties.  In de linker kolom zijn ze allemaal chronologisch gesorteerd op datum. Verder zijn ze per jaar te selecteren.

Terug naar de hoofdpagina                                       Recente foto’s

  • Iedereen
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018

Exloo

Zaterdag 26 mei was erg warm, maar het weerhield de kiekendieven niet om een mooie show weg te geven.

Vandaag, zaterdag 12 mei, ben ik vroeg opgestaan en heb van een prachtige ochtend genoten.

De eerste mooie dag in de lente dat ik vrij was, was zaterdag 31 maart die meteen benut werd mijn favoriete plek te bezoeken

Naar de carrousel

Exloo

Extremadura

We zijn dit jaar naar het noordelijk deel van de Extremadura gegaan, ten westen/zuiden van het Gredos gebergte. De winter was nog nauwelijks verdwenen en aanvankelijk waren de bomen kaal en lag er een dik pak sneeuw op het gebergte. Gevolg: weinig vogels. De tweede week werd het warm, kwamen de blaadjes en daarmee de vogels. Mijn eerst waargenomen aasgieren kwamen direct om te paren, wat ze later nog eens over deden: de lente kondigde zich aan!

Extremadura

Duursche Waarden

Tweede Paasdag, 2 april, was het weer beter dan voorspeld maar er waren helaas weinig spannende zaken te zien. De nonnetjes, grote zaagbekken, buizerd en kuifeenden waren op (te) grote afstand voor een mooie foto.

Woensdag 14 februari lag er nog veel ijs voor de hut, daarom waren de vele kuifeenden, nonnetjes, zaagbekken, wilde eenden en pijlstaarten ver weg. Alleen dit paar nonnetjes kwamen even buurten.

Duursche Waarden

Duursche Waarden

Maandag 20 november was het grauw en regenachtig weer. Toch er op uit getrokken en niet ontevreden thuis gekomen.

Zondag 2 juli zou het weer ‘s middags beter worden, dus heb ik mijn geluk weer eens beproefd op de vertrouwde stek. De twee zeearenden kwamen langs, geëscorteerd door een visdief  en gingen er eens voor zitten, maar vlogen na 1,5 uur helaas de verkeerde kant op: van ons weg.

Zaterdag 1 april ben ik om half zes opgestaan om naar Piaam te gaan en daar heb ik blauwborsten gefotografeerd. Vervolgens ben ik op te terugweg even langs mijn vertrouwde plekje gereden om te zien  of er nog wat te beleven viel, maar het was erg rustig.

Hoewel het een donkere dag was en er weinig verschillende soorten te zien waren heb ik me 11 maart aardig kunnen vermaken met balsende futen en vechtende meerkoeten.

Duursche Waarden

Exloo

Zondag 3 september heb ik even kunnen genieten van een zonnige middag en mijn geluk kon niet op toen eerst 6 fazanten langs kwamen en vervolgens de waterral zich van dichtbij liet zien.

Hoewel zaterdag 19 augustus regenachtig (buien afgewisseld met zon) was, heb ik toch een mooie serie kunnen maken. Door geduldig 4 uur op één plek te wachten tot de buizerd, die achter in het veld zat, naar me toe kwam. Nu is de vraag: pakte hij nu een muis? Helaas niet (voor de buizerd), de muis was hem te snel af.

Met Pinksteren (4 juni) was het opnieuw een prachtige dag waarbij de rietgorsen druk bezig waren hun jongen te voeren (vlak voor mijn neus) en terloops nog een roerdomp kwam overvliegen. Ook liet de kiekendief zich niet onbetuigd.

Vandaag (25 mei) heb ik mijn geduld beproefd, toen ik een bruine kiekendieven boven het riet jagend op hun nest zag dalen. Toen ben ik (op veilige afstand) in mijn auto gaan posten in de hoop dat ze met prooi zouden komen. Dat gebeurde inderdaad.

Exloo

Windesheim

Windesheim

Duursche Waarden

Op 24 december was er een koude, harde wind. Het water stond weer erg laag. Aanvankelijk was een zonnetje aangenaam, maar later werd het steeds bewolkter en donker zodat hoge iso waarden nodig waren.

Het was 4 december een schitterende zonnige maar koude, winterse dag. Er waren weer veel verschillende soorten te zien: wilde eend, brilduiker, kuifeend, dodaars, fuut, aalscholver, grote zaagbek, grauwe gans, grote zilverreiger, blauwe reiger, nonnetje, knobbelzwaan, ijsvogel, buizerd, havik en zeearend. Zwarte kraai, witgat, witte kwikstaart en zwarte ruiter maken de 20 vol. En misschien ben ik nog een paar vergeten, maar dat drukt de pret niet.

Na enige tijd geen foto’s gemaakt te hebben ben ik 27 november weer naar de Duursche Waarden getogen.

Het was 29 oktober een schitterende dag die erg rustig begon maar werd opgevrolijkt met de komst van drie zeearenden.

Op 12 oktober wederom naar mijn favoriete plekje gegaan maar er was opnieuw bitter weinig te beleven.

 

Op 24 september was het een prachtige dag maar er waren weinig vogelsoorten.

Op 7 september kon ik in een half uurtje deze ijsvogel mooi fotograferen.

Duursche Waarden

Windesheim

Windesheim

Terschelling

 

 

Terschelling

Lemele

Samen met mijn fotomaatje Jan van der Linden heb ik opnieuw een dag op de Lemelerberg in het hut van Han Bouwmeester gezeten. Dit keer  hebben we een mooie zonnige dag gehad  en daarna konden weer een aantal van deze foto’s toegevoegd worden aan de locatie Lemele.

 

 

Lemele

Extremadura

 

Naar de carrousel

Extremadura

Lemele

Samen met mijn fotomaatje Jan van der Linden heb ik een dag op de Lemelerberg in het hut van Han Bouwmeester gezeten. Ondanks de matige weersvoorspelling hebben we een mooie zonnige dag gehad met af en toe een buitje en daarna konden deze foto’s toegevoegd worden aan de locatie Lemele.

Lemele