UA-65756160-3

Duursche Waarden

Zondag 2 juli zou het weer ‘s middags beter worden, dus heb ik mijn geluk weer eens beproefd op de vertrouwde stek. De twee zeearenden kwamen langs, geëscorteerd door een visdief  en gingen er eens voor zitten, maar vlogen na 1,5 uur helaas de verkeerde kant op: van ons weg.

Zaterdag 1 april ben ik om half zes opgestaan om naar Piaam te gaan en daar heb ik blauwborsten gefotografeerd. Vervolgens ben ik op te terugweg even langs mijn vertrouwde plekje gereden om te zien  of er nog wat te beleven viel, maar het was erg rustig.

Hoewel het een donkere dag was en er weinig verschillende soorten te zien waren heb ik me 11 maart aardig kunnen vermaken met balsende futen en vechtende meerkoeten.

Exloo

Met Pinksteren was het opnieuw een prachtige dag waarbij de rietgorsen druk bezig waren hun jongen te voeren (vlak voor mijn neus) en terloops nog een roerdomp kwam overvliegen. Ook liet de kiekendief zich niet onbetuigd.

Vandaag heb ik mijn geduld beproefd, toen ik een bruine kiekendieven boven het riet jagend op hun nest zag dalen. Toen ben ik (op veilige afstand) in mijn auto gaan posten in de hoop dat ze met prooi zouden komen. Dat gebeurde inderdaad.

Engbertdijksvenen

 

Naar de carrousel

Kokmeeuw

Eernewoude

Naar de carrousel

Windesheim

Witoogeend

Vechtdal

Waar de Regge in de Vecht stroomt is ook veel te zien

Het Vechtdal, vanaf het Arriër koeland tot aan de stuw bij Junne. Bij het krieken van de dag was de vorst aan het verdwijnen om plaats te maken voor een prachtige zonnige dag.

En de vogels in het Vechtdal. Deze collectie zal in de toekomst steeds verder worden aangevuld.

Goor

Naar de carrousel

Ane/vloeivelden

Zeearend

Duursche Waarden

Op 24 december was er een koude, harde wind. Het water stond weer erg laag. Aanvankelijk was een zonnetje aangenaam, maar later werd het steeds bewolkter en donker zodat hoge iso waarden nodig waren.

Het was 4 december een schitterende zonnige maar koude, winterse dag. Er waren weer veel verschillende soorten te zien: wilde eend, brilduiker, kuifeend, dodaars, fuut, aalscholver, grote zaagbek, grauwe gans, grote zilverreiger, blauwe reiger, nonnetje, knobbelzwaan, ijsvogel, buizerd, havik en zeearend. Zwarte kraai, witgat, witte kwikstaart en zwarte ruiter maken de 20 vol. En misschien ben ik nog een paar vergeten, maar dat drukt de pret niet.

Na enige tijd geen foto’s gemaakt te hebben ben ik 27 november weer naar de Duursche Waarden getogen.

Het was 29 oktober een schitterende dag die erg rustig begon maar werd opgevrolijkt met de komst van drie zeearenden.

Op 12 oktober wederom naar mijn favoriete plekje gegaan maar er was opnieuw bitter weinig te beleven.

 

Op 24 september was het een prachtige dag maar er waren weinig vogelsoorten.

Op 7 september kon ik in een half uurtje deze ijsvogel mooi fotograferen.

Windesheim